1

Par
3
Index
11
47
83m
43
83m

1

Par
3
Index
11
47
83m
43
83m

Hålets utformning är hämtad från det ursprungliga hålet som det en gång såg ut. Bunkrar både framför och bakom green förutom på vänstersidan där greenen kommer fram och öppnar upp sig. Det ger en öppning att spela in sig för den som inte är har tillräcklig höjd på sina slag. En flaggplacering på kort på vänstersidan av green prioriterar riktning medens när flaggan mellan bunkrarna så prioriteras längd då greenen är grund.