3

Par
5
Index
5
47
413m
43
395m
30
150m

3

Par
5
Index
5
47
413m
43
395m
30
150m

Ravinen

För de långslående kan det vara lockande att slå över "alekärret", detta kan dock bli kostsamt då det är svårt att hitta rätt linje över kärret. De som väljer att spela rakt och därefter slå över ravinen, krävs tillräckligt med längd på slaget för att få fri sikt. Lyckas man sedan slå över ravinen är hålet öppet och relativt enkelt framme vid green.