4

Par
4
Index
1
47
310m
43
288m
30
150m

4

Par
4
Index
1
47
310m
43
288m
30
150m

Svåraste hålet

Här krävs både längd och precision. För de långslående finns möjlighet att slå utslaget till platån, vilket gör inspelet mot green lättare. Spelar man däremot kortare blir sikten till green begränsad, samt att utslaget landingsområdet lutar åt vänster vilket gör att bollen kan studsa kraftigt. Greenområden är relativt enkelt, se bara till att inte vara för aggresiv med erat inspel, då stor fara finns om man hamnar över greenen.