16

Par
3
Index
18
47
112m
112m

16

Par
3
Index
18
47
112m
112m

Hålet hade sin ursprungliga green mycket mer till högen än den befintliga. Vi var tvungna av säkerhetsskäl, att flytta greenen mer till vänster. Det skapade samtidigt möjligheter och efter mycket funderingar så fick åter några av de kända Amerikanska banorna stå som inspirationskälla, där man skapar greener med olika rum eller ”targets”. Den nya greenen har tre tydliga områden. Ett kort som ligger mellan två bunkrar och där riktning är det viktigaste. Sedan två områden i olika nivåer baktill. När man ser greenen lite ovanför så kan man lätt urskilja en känd seriefigur skapat av herr Disney. Kan det vara så att designen av greenen är en hyllning av arkitekten till en av hans barndoms idoler?