Erbjudande till nya medlemmar

Vår kampanj avseende NYA medlemmar (du som inte varit medlem i Särö GC under de 3 senaste åren)

 År 1 (2019)       3975 kr

År 2 (2020)       4975 kr + städavgift 200 kr

År 3 (2021)       5975 kr + städavgift 200 kr

Fr o m år 4 måste medlemmen betala ett medlemslån på 7000 kr alternativt betala + 500 kr per år utöver avgiften för år 3.

Av dessa avgifter utgör medlemsavgiften 450 kr per år och resten är spelavgift vilken kan betalas helt eller delvis genom att utnyttja tillgängliga friskvårdsbidrag.