Information kring Coronavirus

Till medlemmar i Särö Golf Club och klubbens gäster!

Vi har för närvarande en svår och jobbig situation i vårt land pga Corona-viruset. Vi bör enligt
de riktlinjer som myndigheter utformar avhålla oss så mycket som möjligt från onödiga
sociala och andra kontakter för att förhindra spridning av viruset.

Vi ska inte träffas i större grupper. Vi ska inte vara för nära varandra och vi ska undvika onödiga
fysiska kontakter som handhälsning, kindpussar och liknande. Det gäller alla och givetvis oss golfspelare.
Var och en av oss har ett eget stort ansvar för att minska smittspridningen i samhället.

Men golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet
varför vi golfspelare bör kunna fortsätta att utöva vår sport men med de anvisningar och
restriktioner jag nämnt ovan.

I alla lägen gäller att om du känner någon form av symptom som hosta, feber eller
liknande – STANNA HEMMA!

Golfspel – kan bedrivas som vanligt och planerat men håll god hygien och undvik eventuella
samlingsplatser på klubben som reception och starthus

Träningsverksamhet – genomförs som planerat men undvik att samla större grupper,
uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer

Tävlingsverksamhet – kan fortsätta att ske på klubben men undvik samlingar som till
exempel tävlingsstart/information och prisutdelningar
Måndags- och onsdagsgrupper – jobbar vidare som vanligt frivilligt men med morgonfika
utomhus

Receptionen – reception/kansli kommer att vara öppet som vanligt och vi kommer att hålla
”normal” servicegrad. Att vi just nu har stängt receptionen är en tidsbegränsad och tillfällig
åtgärd. Det är viktigt att inte i onödan trängas i receptionen och där utsätta personalen för
eventuell smitta

Årsmötet – är ju uppskjutet tills vidare, vi återkommer med information.

Banan – vår banchef Mårten meddelar att vi planerar att öppna SO 70 den 1 april med
sommargreener. Parkbanans öppning är planerad till den 18 april

Så låt oss hålla humöret uppe och glädjas åt att det finns goda möjligheter att bedriva den
sport vi gillar – GOLF!

Vänliga hälsningar
Bertil Wiktorén - Ordförande

KRISINFORMATION FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

INFORMATION FRÅN REGERINGEN

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

INFORMATION FRÅN SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

Kommentarer