Information kring Coronavirus

Ordföranden har ordet:

Hej alla medlemmar i- och gäster till Särö Golf Club!

Vi har för närvarande en svår och jobbig situation i vårt land pga Corona-viruset. Vi bör enligt de riktlinjer som myndigheter utformar avhålla oss så mycket som möjligt från onödiga sociala och andra kontakter för att förhindra spridning av viruset. Vi ska inte träffas i större grupper. Vi ska inte vara för nära varandra och vi ska undvika onödiga fysiska kontakter som handhälsning, kindpussar och liknande. Det gäller alla och givetvis oss golfspelare.

Var och en av oss har ett eget stort ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Men golfen är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet varför vi golfspelare bör kunna fortsätta att utöva vår sport men med de anvisningar och restriktioner jag nämnt ovan. 

I alla lägen gäller att om du känner någon form av symptom som hosta, feber eller liknande – STANNA HEMMA!

Golfspel – kan bedrivas som vanligt och planerat men håll avstånd, god hygien och undvik eventuella samlingsplatser på klubben som reception och starthus.

Träningsverksamhet – genomförs som planerat men undvik att samla större grupper, uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer.

Tävlingsverksamhet – alla tävlingar inställda till och med juni månad. 

Måndags- och onsdagsgrupper – jobbar vidare som vanligt frivilligt men med morgonfika utomhus.

Receptionen – reception/kansli kommer att hållas öppet som vanligt och vi kommer att hålla
”normal” servicegrad. Det är viktigt att inte i onödan trängas i receptionen och där utsätta personalen för eventuell smitta

Banan – båda våra banor är öppna och i väldigt bra skick. 

Så låt oss hålla humöret uppe och glädjas åt att det finns goda möjligheter att bedriva den sport vi gillar – GOLF!

Vänliga hälsningar
Bertil Wiktorén - Ordförande

KRISINFORMATION FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

INFORMATION FRÅN REGERINGEN

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

INFORMATION FRÅN SVENSKA GOLFFÖRBUNDET

Kommentarer

Fler artiklar