Vårmöte Säröhus INSTÄLLT!

Styrelsen för Särö Golf Club har med anledning av sistuationen med Coronaviruset, beslutat att skjuta upp det Vårmöte som skulle ha avhållits på Säröhus den 24 mars. Styrelsen återkommer med nytt datum när situationen så tillåter.

Nuvarande styrelse kommer att verka fram till att ett nytt datum är satt för vårmötet.
Styrelsen SGC

 

 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar