Styrelse

Nedan ser ni de medlemmar som ingår i Särö Golf Clubs styrelse. Ni är mer än välkomna att kontakta oss gällande frågor om klubbens verksamhet.

Bertil Wiktorén

Ordförande
Kontaktman GGF

Kontaktman GGF

Olof Palmlund

Vice ordförande & kassör

Fredrik Roos

Sekreterare

Pär Gustafson

Ledamot

Janna Du Reitz

Ledamot

Birgitta Forstén

Ledamot

Mårten Carlquist

Suppleant 1

Viveca Hansson Gidlund

Suppleant 2