Valberedningen

Valberedningen uppgift är att finna personer till vår styrelse och våra kommittéer. Rätt person på rätt plats är otroligt viktigt.

Lars-Ove Samuelsson

Ordförande

Birgitta Forstén

Ledamot

Fredrik Roos

Styrelsens representant