Ban- & Miljö

Ban- & Miljökommittén jobbar tillsammans med vår greenkeeper för att ta fram långsiktiga och kortsiktiga lösningar för våra banor och anläggningar.

Ban- & Miljökommittén arbetar med att utveckla våra golfbanor, drivingrange och övningsområden. De arbetar också med förändringar som behövs till varje säsong, även utifrån ett långsiktigt tänk, hur man kan utveckla och förbättra våra banor i framtiden.

I år kommer vi lägga nya tee på Parkbanan. Tee kommer bli större än tidigare mattor och bestå av peggningsbart konstgräs. Detta kommer bli ett stort lyft, och förhoppningsvis får vi många nöjda medlemmar, då de önskat detta under åren.