Förbättringsförslag

Har ni förslag på förbättringar för våra banor och anläggningar vill vi gärna ha era förslag på detta. Till höger finner ni samtliga förslag som kommit in till oss med en lista på hur vi valt att gå vidare med förslaget, samt en förklaring till varför vi valt att agera som vi gjort.