Inkomna förslag

Här under kan ni se alla inkomna förslag samt åsikter från bankommittén

Ta bort vägen över 5:ans fairway på Openbanan

Vägen som går mitt på fairway på hål 5, och eventuellt på hål 6, skulle vi kunna ha fairway istället. Enligt Ingvar är detta inget problem

Svar: Bankommittén tar upp denna frågan på nästa möte.

Fäst nätet på 7:ans tee på Openbanan

Nätet på vänstersidan vid hål 7 på Openbanan, måste fästas. Vid blåst till vänster, stör nätet bollbanan.

 

Svar: Bankommittén tar detta omgående med Ingvar, och ser hur vi kan åtgärda problemet.

Förbättringar av vissa gångar mellan hålen påSo 70

Grenar och stora stenar ,som sticker upp här och där på vägarna borde avlägsnas för att skapa större säkerhet för oss,som vill köra bil eller golfmoped på banan.Vägen mellan  6an och7an känns också läskig.Sladd nerför den vägen är ingen rolig historia.  Medelåldern blir bara högre i klubben och många vill fortsätta med sin golf. Bex

 

Svar: Bankommittén återkommer med svar, efter frågan diskuterats i bankommittén

Backen ner från till 7ans Green Särö Open.

Om det går att på något sätt göra så att det blir lättare att ta sig ner. Som det nu är så är det väldigt lätt att halka på rullgruset.

 

Svar: Vi håller på att se över problemet, och ser på olika lösningen. Naturligtvis är ekonomi en faktor i denna frågan. Vi återkommer med svar när vi vet hur vi skall gå vidare.

Området runt Tee

Förbättra runt Tee där alla måste gå. Lerigt och kladdigt. Ger inget bra intryck av en golfbana. Dessutom behövs bättring på fairway, saknas gräs  samt hålor . Blir inget "normalt" fairwayspel

 

Svar: Vi håller på med en stor plan för att göra omgivningen runt tee och övriga områden fina, för att öka intrycket av hur fint det är. Återkommer med info, så fort planen är färdigställd.

Helhetsyn på ban- & miljö

Upprättning/reparation av nätt, skyltar och tavlarnor. Målning av rostiga nätstolpar. Utbytt av trasig bord på hål 6 Open. Målning av hål tavlor. För övrigt är gräset på banor och greens i topp skick! Mycket av förslag ovan kan mondagsgruppen ta på sig. Jag är med i gruppen!

 

Svar: Några av nätet kommer åtgärdas inom kort, då det ligger i budgeten för året. Vi håller även på att se över skyltar och teetavlorna, för att göra det snyggare. Skall åtgärda bordet på hål 6, asap.

Sopborste på varje plasttee

1. Det är redan stenar och skräp i och på dom nya plastteena. Föreslår därför att det läggs ut en borste på varje tee på Parkbanan.

2. Ställ också en borste i backen ner mot 7:ans green för där blir det lätt att skona rullar på gruset som rullat ut på asfalten. 

3. Tillverka skyltar som sätts på strategiska ställen på båda banorna med texten:  STRAFFAVGIFT ! ! ! Vid spel utan erlagt greenfee debiteras spelaren med 1.000:- i straffavgift samt en rapport går till spelarens klubb. 

 

Svar: Sopborstar finns nu på varje hål på parkbanan. Vi håller på att se över backen på 7:an och soppborste skall vara på gång. Skyltar är beställda som kommer sättas upp, gällande tjuvspel på våra banor. Vi debiterar tjuvspelet med dubbel greenfeeavgift, samt meddelar eventuell hemmaklubb.

Förlänga hål 6 och 7

Hej, hål nr 6 och nr 7 är korta hål. Finns det möjlighet att förlänga dem något genom att flytta bak utslagsplatserna?

 

Svar: Vi har haft uppe diskussioner om att addera fler tee till samtliga hål på Open 70. Idagsläget har vi valt att inte jobba vidare med detta (kortsiktigt), då ekonomin inte tillåter detta. Är ni intresserad av mer ingående ekonomi gällande byggnation av nya tee, vänligen kontakta bankommittén så kan vi berätta mer ingående detaljer.

Flaggplaceringarl på övningsgreenen

Gör nya flaggplaceringar, de som finna nu är samma som förra säsongen och är väldigt slitna. 

 

Svar: Skall åtgärda detta omgående.