Allmänna Tävlingsbestämmelser DAMGOLFEN 2021

Allmänna bestämmelser

Redigerade med anledning av Covid-19 (2020-06-25 och 2020-12-14) 

 • Klubbens damer spelar sina tävlingar på onsdagar. Både för och eftermiddagar.
 • Tävlingarna sker växelvis mellan Särö70, Särö 62 och Särö 54, enl. tävlingskalendern.
 • Anmälan sker på www.golf.se, Min golf, senast kl.15.00, måndagen i tävlingsveckan. Om man önskar ändra sin anmälan därefter måste tävlingsledningen kontaktas.
 • Efteranmälan kan göras om plats och möjlighet finns till en dubbel kostnad (120:-).
 • Tävlingsavgiften är 60 kr + 250 kr tävlingsgreenfee för icke-medlem. Greenfee-check får användas, men inte gäst check eller golfhäfte. Tävlingsavgiften swischas till Eva.A och ev. greenfee betalas till kansliet före tävling.
 • Utebliven spelare är skyldig att betala tävlingsavgiften. Detta skall göras före start på nästa tävling.
 • Vid sen ankomst till start tillskrivs spelaren 2 slags plikt om spelaren hinner slå ut inom 5 minuter från utsatt tid. För senare ankomstän 5 minuter gäller diskvalifikation.
 • Den i bollen med lägst hcp ansvarar för att alla i bollen håller ett bra speltempo.
 • Det är tillåtet för alla att använda golfbil på Särö 70, om banans skick medger det. Dock har de med läkarintyg förtur på klubbens bilar. För att använda golfbil på S54 krävs läkarintyg och att banans skick medger det.
 • På Särö 70/Särö 62 ingår även Damligan över en klass. Alla har därför lika stor chans att samla poäng.
 • På Särö 54/Särö 62 (sista nio, 10-18) ingår även Eclectic. Antalet slag/hål antecknas i särskild pärm. Förbättrat resultat i en senare tävling medför ny notering på hålet. Markören skall signera.
 • På Särö 70/Särö 54 ingår Puttingtävlingen. På grund av pandemin är puttingtävlingens start tills vidare uppskjuten till första tävlingen i juli 2021. Nytt besked lämnas sista veckan i juni.
 • Prisutdelning sker på plats och tid som tävlingsledningen aviserat.
 • Lokalhandicap för Särö 54 skall alltid registreras i LHCP-kortet. Detta skall alltid uppvisas för tävlingsledningen om man placerat sig på prisplats.
 • För att få pris, om man inte kan närvara vid prisutdelningen gäller att spelaren har noterat förhinder tydligt på, gäller ej första pris. 
 • För att erhålla pris måste spelaren ha 4 registrerade rundor inom en 12 månaders period på Min Golf. Vid spel på Särö 54 går det även att ha 4 registrerade rundor på sitt LHCP-kort under de senaste 12 månaderna.


Här nedan följer
Klubbens riktlinjer för tävlingsspel på helgtävlingar, baserat på rekommendationer från FHM, RF och SGF.  Detta med anledning av Covid-19. Dessa gäller även för damtävlingarna på onsdagarna tillsvidare. (2020 06 22)

 • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna golfbanan. Stanna hemma vid minsta förkylning!

 

 • Håll social distans! Minst 1,5-2 meter, ca en armlängd + en järnfemma.

 

 • Ingen gemensam samling innan tävlingen. Kom max en timme före din starttid och lämna klubben senast en timme efter avslutad rond.

 

 • Spelaren för sitt eget scorekort men den tänkta markören noterar även spelarens score på sitt eget kort. (Spelaren gör detsamma med scoren för sin markör). Efter avslutad rond jämförs scorerna i vanlig ordning mellan spelare och markör men spelaren signerar, förutom sin egensignatur, även markörens signatur och lämnar in till tävlingsledningen.

 

 • Flaggstången lämnas kvar i hålet även vid spel på green. När en boll harstannat efter ett slag och någon del av bollen är under greenens yta anses den hålad. Använd handske när flaggstång vidrörs eller bollen tas

 

 • Inga krattor finns i bunkrarna. Jämna ut med fot eller klubba efter bunkerbesök. Tillfällig lokal regel gäller!

 

Tillfällig lokal regel för spel i bunker.

För en boll som uppenbart ligger i ett läge i bunkern som inte är krattat och som normalt skulle vara iordningställt av banpersonal eller tidigare spelare (markören ska samtycka) gäller följande:

 • Finn närmaste punkt från bollen som är krattat (ej närmare hålet), markera detta läge.

 

 • Lyft bollen (du får även rengöra den) och placera bollen inom ett scorekorts längd från det markerade läget, ej närmare hålet och fortfarande i bunkern. Du får inte iordningställa läget innan bollen placeras, ej kratta eller fixa till det med fot/hand eller klubba. För boll som landat i sitt eget nedslagsmärke gäller inte någon lättnad.

 

 • Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar.

 

SGF 2020 12 14. Generella rekommendationer för golfspelare

Inför spelet

 • Håll dig hemma om du har minsta symtom på sjukdom.
 • Boka speltid, betala och registrera automatiskt din ankomst digitalt, om möjligt. Till exempel via appen Min Golf Bokning. Läs mer och ladda ner till iOS och Android.
 • Undvika kollektiva färdmedel eller samåkning till golfklubben.
 • Anländ till klubben så nära inpå din starttid som möjligt. Undvik att vänta in din tid inomhus i receptionen, shoppen eller restaurangen.
 • Om du måste betala din rond på plats eller ska handla något: välj att betala med swish eller kort framför kontanter.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer – både de du möter innan spelet och dina medspelare i bollen.

Under spelet

 • Använd bara dina egna klubbor, bollar och peggar.
 • Om du har golfhandskar är det en god idé att använda dem.
 • Använd inte bolltvätten.
 • Håll avstånd till dina medspelare, helst 1,5–2 meter.
 • Använd digitalt scorekort. Om det inte är möjligt, använd eget scorekort och penna. Undvik att dela dessa med dina medspelare.
 • Försök att sopa undan dina spår i bunkern med foten istället för att använda krattan.
 • Låt flaggstången sitta i vid puttning.
 • Nya tillfälliga regler för hålad boll gäller. Om klubben har valt att göra hålet grundare – för att underlätta upplockning – räknas bollen som hålad så länge någon del av den är nedanför markytan. Ronden är då också en handicaprond.

Efter spelet

 • Inga handskakningar för att tacka för spelet.
 • Signera inte varandras scorekort.
 • Om du ska stanna kvar på klubben: håll fortsatt 1,5–2 meters avstånd till andra personer och undvik folksamlingar.
 • Om du äter i restaurangen: håll god handhygien och betala med swish eller kort. Sprid ut er och håll avstånd till andra besökare.