Allmänna Tävlingsbestämmelser DAMGOLFEN 2020

Allmänna bestämmelser

Redigerade med anledning av Covid-19(2020-06-25) 

 • Klubbens Damer spelar sina tävlingar på onsdagar. Både för och eftermiddagar.
 • Anmälan sker på www.golf.se, Min golf, senast kl.18.00, måndagen i tävlingsveckan. Om man önskar ändra sin anmälan därefter måste tävlingsledningen kontaktas.
 • Efteranmälan kan göras om plats och möjlighet finns till en dubbel kostnad(120:-).
 • Tävlingsavgiften är 60 kr + 250 kr tävlingsgreenfee för icke-medlem. Greenfee-check får användas, men inte gäst check eller golfhäfte. Tävlingsavgiften Swischas till Eva.A och ev. greenfee betalas till kansliet före tävling.
 • Utebliven spelare är skyldig att betala tävlingsavgiften. Detta skall göras före start på nästa tävling.
 • Prisutdelning sker på plats och tid som tävlingsledningen aviserat.
 • Vid sen ankomst tillämpas Regel 6-3
 • Lokalhandicap för SP54 skall alltid registreras i LHCP-kortet. Detta skall alltid uppvisas för tävlingsledningen om man placerat sig på prisplats.
 • För att få pris, om man inte kan närvara vid prisutdelningen gäller att spelaren har noterat förhinder tydligt på 
 • För att erhålla pris måste spelaren ha 4 registrerade rundor inom en 12 månaders period på Min Golf. Vid spel på SP 54 går det även att ha 4 registrerade rundor på sitt LHCP-kort under de senaste 12 månaderna.
 • Tävlingarna sker växelvis mellan SO70, OP62 och SP54, enl. Tävlingskalendern.
 • Den i bollen med lägst hcp ansvarar för att alla i bollen håller ett bra speltempo.
 • Det är tillåtet för alla att använda golfbil på OP70, om banans skick medger det. Dock har de med läkarintyg förtur på klubbens bilar.
 • På SO70/OP62 ingår även Damligan över en klass, men med ett speciellt poängsystem blir den handicapanpassad. Alla har därför lika stor chans att samla poäng. Resultatet antecknas i en särskild pärm och skall signeras av markören.
 • På SP54/OP62 (OP62 sista nio, 10-18) ingår även Eclectic. Antalet slag/hål antecknas i särskild pärm. Förbättrat resultat i en senare tävling medför ny notering på hålet. Markören skall signera.
 • Putting-tävling utgår säsongen 2020.

 

Här nedan följer klubbens riktlinjer för tävlingsspel på helgtävlingar, baserat på rekommendationer från FHM, RF och SGF.  Detta med anledning av Covid-19

Detta gäller även för damtävlingarna på Onsdagarna tillsvidare.

 

 • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på

sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna golfbanan.

Stanna hemma vid minsta förkylning!

 • Håll social distans! Minst 1,5-2 meter, ca en armlängd + en järnfemma.

 

 • Ingen gemensam samling innan tävlingen. Kom max en timme före din

starttid och lämna klubben senast en timme efter avslutad rond.

 

 • Spelaren för sitt eget scorekort men den tänkta markören noterar även

spelarens score på sitt eget kort. (Spelaren gör detsamma med scoren

för sin markör). Efter avslutad rond jämförs scorerna i vanlig ordning

mellan spelare och markör men spelaren signerar, förutom sin egen

signatur, även markörens signatur och lämnar in till tävlingsledningen.

 

 • Flaggstången lämnas kvar i hålet även vid spel på green. När en boll har

stannat efter ett slag och någon del av bollen är under greenens yta

anses den hålad. Använd handske när flaggstång vidrörs eller bollen tas

upp.

 

 • Inga krattor finns i bunkrarna. Jämna ut med fot eller klubba efter

bunkerbesök. Tillfällig lokal regel gäller!

 

Tillfällig lokal regel för spel i bunker.

För en boll som uppenbart ligger i ett läge i bunkern som inte är krattat och

som normalt skulle vara iordningställt av banpersonal eller tidigare spelare

(markören ska samtycka) gäller följande:

 • Finn närmaste punkt från bollen som är krattat (ej närmare hålet),

markera detta läge.

 • Lyft bollen (du får även rengöra den) och placera bollen inom ett

scorekorts längd från det markerade läget, ej närmare hålet och

fortfarande i bunkern.

Du får inte iordningställa läget innan bollen placeras, ej kratta eller fixa till det

med fot/hand eller klubba.

För boll som landat i sitt eget nedslagsmärke gäller inte någon lättnad.

 

 • Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar.