Allmänna Tävlingsbestämmelser DAMGOLFEN 2020

Allmänna bestämmelser 

 • Klubbens Damer spelar sina tävlingar på onsdagar.Både för och eftermiddagar.
 • Anmälan sker på www.golf.se, Min golf, senast kl.15.00, måndagen i tävlingsveckan. Om man önskar ändra sin anmälan därefter måste tävlingsledningen kontaktas.
 • På kvällen träffas vi för gemensam samvaro och prisutdelning i restaurangen.
 • Tävlingsavgiften är 60 kr + 250 kr tävlingsgreenfee för icke-medlem. Greenfeecheck får användas, men inte gästcheck eller golfhäfte.
 • Utebliven spelare är skyldig att betala tävlingsavgiften. Detta skall göras före start på nästa tävling.
 • Vid sen ankomst tillämpas Regel 6-3
 • Lokalhandicap för SP54 skall alltid registreras i LHCP-kortet. Detta skall kunna uppvisas för tävlingsledningen om man placerat sig på prisplats.
 • För att få pris, även om man inte kan närvara vid prisutdelningen, måste den tävlande ha noterat förhinder tydligt på scorekortet.
 • Vid spel på OP62 och SO70 måste pristagare ha WHS (World Hansicap Sysem) Exakt handicap för att erhålla pris.
 • Tävlingarna sker växelvis mellan SO70, OP62 och SP54, enl. Tävlingskalendern.
 • Den i bollen med lägst hcp ansvarar för att alla i bollen håller ett bra speltempo.
 • Det är tillåtet för alla att använda golfbil på OP70, om banans skick medger det.
 • På SO70/OP62 ingår även Damligan över en klass, men med ett speciellt poängsystem blir den handicapanpassad. Alla har därför lika stor chans att samla poäng. Resultatet antecknas i en särskild pärm och skall signeras av markören.
 • På SP54/OP62 (OP62 sista nio, 10-18) ingår även Eclectic. Antalet slag/hål antecknas i särskild pärm. Förbättrat resultat i en senare tävling medför ny notering på hålet. Markören skall signera.
 • Puttingtävling sker på puttinggreenen vid den bana där tävlingen spelas, dock ingår ej putting vid spel på OP62. Resultatet antecknas i särskild pärm och skall signeras av medspelare. De 10 bästa ronderna blir säsongens resultat.