Hcp- & Regel kommittén

Vi arbetar med handicap och regler. Kontakta oss gärna om ni undrar over något.

Ansvar:

  • Att SGC har banor som överensstämmer med reglerna.
  • Att fastställa Lokala Reglerna och att de är godkända  av GGF.
  • Att medlemmarna har korrekta hcp

Ambition:

  • Att medlemmarna har grundläggande regelkunskaper
  • Att SGC-bana kan spelas smidigt och begripligt enligt reglerna

Regler

Vi utvecklar och förbättrar regelkunskaperna för våra medlemmar. Vi hjälper gärna till med att arrangera regelutbildningar, fältvandring m.m. Vi ansvarar även för att banans markeringar är korrekt placerade. Vi ser till att våra lokala regler är uppdaterade på våra banor.

Handicap

Kommittén ansvarar för att klubbens medlemmar har ett rättvisande hcp. Kommittén har dessutom ett övergripande ansvar, utöver medlemmens eget, att göra hcp-justeringar när så behövs.

Klubbens medlemmar skall, då hcp-påverkande rond spelats, själva tillse att hcp justeras (via klubbens terminal, Internet eller klubbens reception).

Huvudsyftet med EGA:s handicapregler är att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa, som möjliggör för spelare med varierande spelstyrka att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt.

Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå så bra resultat som möjligt varje gång man spelar en handicaprond, och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Alla spelare har ett ansvar över att den registrerade handicapen är korrekt. Att avsiktligt manipulera sin handicap bedöms som fusk, vilket kan leda till avstängning från tävlingsspel.

Handicapgrundande sällskapsronder
Sällskapsronder skall föranmälas för att vara handicapgrundande.

Den föranmälda sällskapsronden måste i förväg registreras. När du själv bokar en tid på Golf.se, så finns det en FS-ruta (FS = Föranmäld Sällskapsrond) framför ditt Golf-ID på sidan ”Boka starttid”. Den skall markeras för att din sällskapsrond skall vara handicapgrundande. Det går även innan man börjar ronden att muntligen meddela medspelare/markör att ronden ska vara föranmäld, vilket då skall anges på scorekortet.

Buffertzoner för 9-hålsronder
Buffertzonerna för 9-hålsronder är 35-36 poäng för hcp-grupp 3, 34-36 för hcp-grupp 4 och 35-36 för hcp-grupp 5. (För 18-hålsronder är däremot buffertzonerna oförändrade).

EGA exakt tävlingshandicap
I slutet av året gör vi, dvs handicapkommittén, en revision av alla spelares handicap med hjälp av individuell statistik i GIT. Om du under föregående år registrerat minst fyra scorer från handicapronder (dvs tävlingsronder och/eller föranmälda sällskapsronder) får du i år en så kallad EGA exakt tävlingshandicap och har rätt att delta i tävlingar. Om du under föregående år registrerar tre eller färre handicapronder räcker det att registrera tre handicapronder innevarande år för att få en EGA exakt tävlingshandicap.