Veckans regelfråga

Regelfråga

Nu när det är höst finns det mycket löv i våra bunkrar. På ett av våra hål har Sofia boll troligtvis hamnat under dessa löv. Sofia tar hjälp av bunkerkrattan för att leta efter bollen och råkar rubba bollen. Vad skall Sofia göra? 

Svar

Reger 12-1b Sofia måste återplacera bollen och lägga tillbaka löven, men får lämna en liten bar fläck så Hen kan se bollen.
Sofia får 1 slags plikt för att Hen rubbat bollen enl. Regel 18:2a
 

Vill du ha svar på en regelfråga?

Mejla hcp & regelkommittén sarogcregel@gmail.com

Spelet Tee Lättnadssituationer
1. Spelet 11. Tee 20. Lyfta, droppa o placera boll. Fel plats
2. Matchspel Spel på bollen 21. Rengöra bollen
3. Slagspel 12. Leta efter och identifiera bollen 22. Hjälpande och störande boll
Klubbor och bollen 13. Bollen spelas som den ligger 23. Lösa naturföremål.
4. Klubbor 14. slag 24. Hindrande föremål.
5. Bollen 15. Nyinsatt boll, fel boll 25. MUA, pluggad boll, fel green
Spelarens ansvar Green 26.. Vattenhinder (inkl. sidovattenhinder)
6. Spelaren 16. Green 27. Boll förorad, OOB, provisorisk boll
7. Övning 17. Flaggstången 28. Ospelbar boll.
8. Råd. Visa spellinjen Boll som rubbas, påverkas, stoppas  
9. Information om antalet slag 18. Boll i vila rubbad  
Spelordning 19. Boll i rörelse påverkad eller stoppad  
10. Spelordning