Veckans regelfråga

Regelfråga

Stina spelar OP62. Hon slår ut på hål 11, alltså hål 2 på SP54. Hennes utslag går snett åt höger och hamnar 2 m framför teemattan på hål 13, alltså hål 4 på SP54.

Skyddsnätet vid tee på hål 13 stör hennes spelriktning mot green. Får hon droppa i Droppzonen strax efter bron?

 

Svar

Nej.

Vid spel på OP62 gäller inte lättnad för skyddsnäten för spelarens spelriktning.

Detta faller under regel 24-2: Oflyttbart hindrande föremål, sid. 103 i regelboken.

Orsaken till skillnaden i den lokal regeln mellan OP62 och SP54 är följande;

Grundregel 24-2 inkluderar inte spelriktning vid lättnad av skyddsnäten, endast stans och sving.

OP62:s (SO70 hål1-9 och SP54 hål 10-18) lokala regler måste godkännas av GGF (Göteborgs Golf Förbund) då banan är  slopad och hcpgrundande i GIT.  GGF medger inte att inkludera spelriktning i  lättnad av skyddsnäten.

SP54:s lokala regler bestämmer SGC helt och hållet över själva. För att uppnå snabbt och enkelt spel har vi valt att  här inkludera även spelriktning utöver det regel 24-2 medger; stans och sving.

Lite omständligt men ovan resonemang bringar kanske lite klarhet.

Vill du ha svar på en regelfråga?

Mejla hcp & regelkommittén sarogcregel@gmail.com

Spelet Tee Lättnadssituationer
1. Spelet 11. Tee 20. Lyfta, droppa o placera boll. Fel plats
2. Matchspel Spel på bollen 21. Rengöra bollen
3. Slagspel 12. Leta efter och identifiera bollen 22. Hjälpande och störande boll
Klubbor och bollen 13. Bollen spelas som den ligger 23. Lösa naturföremål.
4. Klubbor 14. slag 24. Hindrande föremål.
5. Bollen 15. Nyinsatt boll, fel boll 25. MUA, pluggad boll, fel green
Spelarens ansvar Green 26.. Vattenhinder (inkl. sidovattenhinder)
6. Spelaren 16. Green 27. Boll förorad, OOB, provisorisk boll
7. Övning 17. Flaggstången 28. Ospelbar boll.
8. Råd. Visa spellinjen Boll som rubbas, påverkas, stoppas  
9. Information om antalet slag 18. Boll i vila rubbad  
Spelordning 19. Boll i rörelse påverkad eller stoppad  
10. Spelordning