AKTUELLT & NYHETER

Fr.o.m. 1 juli 2020 är tävlingar på alla nivåer tillåtna. Restriktioner för att minska risk för smitta gäller som tidigare och utan slutdatum: distansering, resultathantering, flaggan, bollyft, bunkrar. 

pga Coronapandemin. Anvisningar från Svenska golfförbundet, SGF.

 


Plats för sådant som gäller mer än enstaka tävling, vers. 2020-06-29

 

För ALLA

2020-06-29

SARS-CoV-2 pandemin och Veteranernas tisdagsspel (gäller från 2020-07-01)

Bakgrund:

SGF följer FHMs rekommendationer och styrelsen i SGC har inte gjort några undantag. Alltså har veterankommittén följt samma anvisningar i sin planeringar.

Våra spelare är genomsnittligt de äldsta i klubben. År 2019 var 11 % över 80 år, 84 % över 70 år och >99 % över 60 år *. Övriga grupper som följer SGCs styrelses anvisningar har pga. av covid-19 inga kanonstarter efter 30 juni.

SGFs senaste rekommendationer är från 12 juni. Dessa har nu behandlats i Veterankommittén. Inkomna synpunkter har jag värderat, speciellt konstruktiva idéer. Min sammanfattande bedömning är att jag inte vill vara ansvarig för att Veteranerna gör avsteg från gällande rekommendationer. Jag vill inte att vi tar beslut som kan komma att valsa runt i media, riskerar våra spelares hälsa eller att vi startar ett kluster. 

*Sverige idag: 90% av de som avlidit i covid-19 var över 70 år, 95 % var över 60 år.

Följande gäller:

Samtliga Veterantävlingar spelas tills vidare

  1. på tisdagar med löpande start
  2. med senaste anmälningstid söndag 1500
  3. startlistan publiceras senast måndag kl 12
  4. en i bollen hämtar bollens samtliga scorekort från starthuset/Tävlingsledningen
  5. övriga håller avstånd från tävlingsledningen, övriga spelare och uppehåller sig kortast möjliga tid i startområdet
  6. efter avslutat spel lämnas scorekorten till Tävlingsledningen
  7. resultatet publiceras på hemsidan senast onsdag kl 22
  8. de som tilldelas priser får hämta dessa i starthuset före start vid nästkommande tävling
  9. anvisningar som klubben följer kompletterar dessa punkter.
  10. varje spelare avgör själv vilken grad av skydd mot SARS-CoV-2 som spelaren önskar ha; munskydd, handskar, desinfektion.

Se även NYA RUTINER 2020-06-17 nedan 

1) Så här sker smittspridning. Ur DN. Scrolla ner till andra halvan ”Smittspridning” om du inte vill se data publicerade 2020-06-27.

https://www.dn.se/nyheter/grafik-det-nya-coronavirusets-utbredning-i-varlden/?utm_campaign=dn_nya_coronaviruset&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev&utm_content=

 2) Att spela golf (= fysisk aktivitet) bidrar till bättre hälsa och längre liv.

https://www.diabetesportalen.lu.se/article/kraftigaste-minskningen-av-dodsfall-pa-40-ar

Bengt Lindblad

Ordf. i Veterankommittén, SGC

Vi lever i en föränderlig värld så ta för vana att kolla på vår hemsida, KOMMITTEÉR / VETERANGOLFEN / NYHETER & AKTUELLT. Där når vi er alla snabbast.

_____ 

2020-06-17 (uppdaterat)

Fr.o.m. onsdag 1 juli är det enligt FHM tillåtet att nystarta våra tävlingar. Det innebär att vår nästa tävling blir 7 juli. Samma försiktighetsåtgärder som tidigare gäller fortsatt; allt för att minimera smittspridningen. Följ FMHs rekommendationer i media, de gäller. Ett uppdaterat Tävlingsprogrammet inkl. Tävlingsledare finns på Hemsidan.

NYA RUTINER

1.    Senaste anmälningstid för våra tisdagstävlingar är Söndag kl 1500.

2.    Betalning av tävlingsavgiften (50 SEK) sker via Swish i samband med anmälan. En av de två tävlingsledarna har angivet mobilnummer. Det är BARA till det numret ni kan Swisha tävlingsavgiften. Obs att numret gäller bara den aktuella tävlingen.

3.    För att minimera misstag är det vår målsättning att använda datorproducerade etiketter till scorekort och GIT-producerade startlistor vid spel på bägge banorna.

4.    Vid spel på SP54 vill vi veta LHCP därför finns då en obligatorisk fråga.

5.    Det är fortsatt viktigt att Tävlingsledningen vet vilka som åker i golfbil (reservation via Receptionen). Berätta för Tävlingsledningen vid anmälan: ”XX åker golfbil med NN”. NYTT: Vi vill inte ha en obligatorisk fråga om golfbil eftersom det gäller så få.

6.    Alla våra tävlingar är Öppna - även i år.

______

2020-06-10 (uppdaterat)

Laga nedslagsmärken

SGF har gått ut med en påminnelse om hur man lagar nedslagsmärken eftersom många spelare använder en felaktig teknik. 

Klicka gärna på länken du också så gör du rätt framöver.

https://www.youtube.com/watch?v=zguKCt9vogI&feature=youtu.be

 

Om golfbilar på SO70.

En fråga om golfbil ställs i samband med anmälan till SO70. Svara om du avser att använda golfbil (Ja/Nej) och om det är aktuellt att dela bil och i så fall med vem.

För att snabba på start och avslut av spelet vid kanonstart är det lämpligt att de som använder golfbil vid tävlingen startar på de hål som ligger längst bort (hål 4 resp. 6). Reservation av klubbens golfbilar sker genom kontakt med Receptionen.

Ekonomi 

Tävlingsavgiften är oförändrad (50 kr); sedan 2011.

 


För TÄVLINGSLEDARE

1. Tävlingskommittén reviderar 'Manual för tävlingsledare 2020'. Den kommer att finns att ladda ner på deras hemsida. Klicka på 'TÄVLING' och hitta där bra tips också för Veteranernas tävlingar.

2. GIT och WHS

SGF har meddelat att fr.o.m. 2020 kommer ditt nya WHS att automatiskt beräknas först efter 2400 speldagen. Underlaget inkluderar scoreresultat i GIT för dagens tävling/tävlingar.

Handledning för HP-datorn, vår tävlingsdator, finns i starthuset SO70. 

I varje tävlingsledarpar kommer minst en person att ha kunskap om hur man i GIT registrerar scoreresultat direkt efter att scorekortet lämnats in. Utbildning har skett under juni 2020. Fördjupad utbildning i GIT, tex hur man ordnar deltagarna i lämpliga bollar kommer att ske fortlöpande under våren. 

3. Fr.om 1 januari 2019 gäller nya 'Regler för bollspsel'. Det rekommenderas att Tävlingsledare uppdaterar sig om nyheterna. Reglerna kan laddas ner via GGF hemsida och finns i mer praktisk form som häfte. Säljs i Receptionen.

Spel och tävlingshandboken kan laddas ner från GGFs hemsida, länk nedan

https://golf.se/globalassets/tavling/2020-spel--och-tavlingshandboken.pdf