AKTUELLT & NYHETER

Senaste nytt

 

2019-09-03

Hösten närmar sig inte minst tydligt genom att det regnat mer än tidigare. Det gör också att greenerna är mjukare och får tydliga nedslagsmärken. 

SGF har gått ut med en påminnelse om hur man lagar nedslagsmärken eftersom många spelare använder en felaktig teknik. 

Klicka gärna på länken du också så gör du rätt framöver.

https://www.youtube.com/watch?v=zguKCt9vogI&feature=youtu.be


Plats för sådant som gäller mer än enstaka tävling

För ALLA

Om golfbilar på SO70.

En obligatorisk fråga om golfbil ställs i samband med anmälan till SO70. Svara om du avser att använda golfbil (Ja/Nej) och om det är aktuellt att dela med vem.

För att snabba på start och avslut av spelet vid kanonstart är det lämpligt att de som använder golfbil vid tävlingen startar på de hål som ligger längst bort (hål 4 resp. 6). Reservation av klubbens golfbilar sker genom kontakt med Receptionen.

2019-08-07 Ekonomi

Veterankommitténs kassör vill gärna informera om att tävlingsavgiften varit oförändrade (50 kr) sedan 2011, att antalet tävlande har minskat samtidigt som kostnaden för priserna har ökat.

Detta har medfört att veterankassan minskat under perioden 2011 – 2019. För att bibehålla kassabidraget vid vår- och höstutflykter kan vi inte längre vara lika generösa med antalet priser vid tävlingarna. Fundera gärna på om det är dags att höja tävlingsavgiften så tar vi en diskussion om detta vid höstutflykten som går till Vinberg den 13 augusti.

 

För TÄVLINGSLEDARE

1. Tävlingskommittén har reviderat 'Manual för tävlingsledare 2019'. Den finns att ladda ner på deras hemsida. Klicka på 'TÄVLING' och hitta där bra tips också för Veteranernas tisdags-tävlingar.

2. GIT

Handledning för tävlingsdatorn, den vita datorn, finns i tävlingsväskan och i starthuset SO70

Handledning i registrering av Resultat testas nu. Första utbildningstillfället var 190806, om önskemål blir det fler tillfällen i höst.

3. Fr.om 1 januari 2019 gäller nya 'Regler för bollspsel'. Det rekommenderas att Tävlingsledare uppdaterar sig om nyheterna. Reglerna kan laddas ner via GGF hemsida men finns också som häfte. Säljs i Receptionen.