AKTUELLT & NYHETER

Alla tävlingar är inställda under april 2020

pga Coronaepidemin och efter de regler som Senska golfförbundet gett ut 2020-03-28

 


Plats för sådant som gäller mer än enstaka tävling, vers. 2020-02-29

För ALLA

2020-02-29

SGF har gick ut med en påminnelse om hur man lagar nedslagsmärken eftersom många spelare använder en felaktig teknik. 

Klicka gärna på länken du också så gör du rätt framöver.

https://www.youtube.com/watch?v=zguKCt9vogI&feature=youtu.be

 

Om golfbilar på SO70.

En obligatorisk fråga om golfbil ställs i samband med anmälan till SO70. Svara om du avser att använda golfbil (Ja/Nej) och om det är aktuellt att dela bil och i så fall med vem.

För att snabba på start och avslut av spelet vid kanonstart är det lämpligt att de som använder golfbil vid tävlingen startar på de hål som ligger längst bort (hål 4 resp. 6). Reservation av klubbens golfbilar sker genom kontakt med Receptionen.

Ekonomi 

Tävlingsavgiften är oförändrad (50 kr); sedan 2011.

För TÄVLINGSLEDARE

1. Tävlingskommittén har reviderat 'Manual för tävlingsledare 2019'. Den finns att ladda ner på deras hemsida. Klicka på 'TÄVLING' och hitta där bra tips också för Veteranernas tisdags-tävlingar.

2. GIT och WHS

SGF har meddelat att fr.o.m. 2020 kommer ditt nya WHS att automatiskt bli beräknat först efter 2400 speldagen. Underlaget inkluderar scoreresultat i GIT för dagens tävling/tävlingar.

Handledning för tävlingsdatorn, den vita datorn, finns i tävlingsväskan och i starthuset SO70

I varje tävlingsledarpar kommer minst en person att ha kunskap om hur man i GIT registrerar scoreresultat direkt efter att scorekortet lämnats in. Utbildning kommer att ske under mars 2020. Fördjupad utbildning i GIT, tex hur man ordnar deltagarna i lämpliga bollar kommer att ske fortlöpande under våren. 

3. Fr.om 1 januari 2019 gäller nya 'Regler för bollspsel'. Det rekommenderas att Tävlingsledare uppdaterar sig om nyheterna. Reglerna kan laddas ner via GGF hemsida och finns i mer praktisk form som häfte. Säljs i Receptionen.

Spel och tävlingshandboken kan laddas ner från GGFs hemsida, länk nedan

https://golf.se/globalassets/tavling/2020-spel--och-tavlingshandboken.pdf