Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för:

  • Tävlingskommittén ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av klubbens helgtävlingar.
  • Tävlingskommittén hanterar befintliga sponsorer till helgtävlingarna men ansvarar inte för att finna nya sponsorer när så erfordras.
  • Tävlingskommittén ansvarar för utbildning av tävlingsledare tillsammans med klubbens kansli.