Golfkul


Vad är golfkul? 

Golfkul är för barn i åldern 5-7 år, födda år 2012-2014. Barnen får prova på golf under lekaktiga former. Golfkul är en introduktion till golfen och skall inspirera barnen till fortsatt spel och träning.

Fokus ligger på lek och att skapa träningsglädje men man får också en introduktion till spelet och de olika grundslagen. Vi vill att barnen skall känna sig trygga och tycka om att vara på golfklubben.

Vid varje träningstillfälle får barnen testa på olika golfmoment och lekar. 

Mer detaljerad information kring träningen skickas ut innan kursstart.

Vem är ledare för golfkul?

Golfkul leds av vår Headpro Peter Brattberg, vid behov kommer ytterligare ledare finnas med vid träningen.

Kursinformation & Grupper

Golfkul är planerad till tisdagar och torsdagar. Gruppindelning sker efter ålder och vi försöker givetvis anpassa oss till era önskemål så gott det går. 

Max antal barn per grupp är 8 st. 

Kursen är uppdelad i 7 veckor på våren och 7 veckor på hösten. 

Vårträning -> Vecka 17-23.

Höstträning -> Vecka 34-40. 

Kostnad 1395 kr

* Golfkul är öppet för alla, medlemskap i klubben är inget krav.

** Medlemskap i klubben ger möjlighet att spela fritt på båda våra banor vilket ökar möjligheten för junorer att utvecklas inom golfen. Medlemskap ger också juniorer möjlighet att delta på måndagsgolfen, juniorernas egen tävling. För junior upp till 9 år har vi kanttemedlemskap - läs mer om medlemskap för juniorer här.  

Utvecklingstrappan - Fortsättning

Golfkul leder i normalfall inte till att barnen får grönt-kort eller att man får handicap 54. För de äldsta barnen i golfkul kan dock träning och spel med anhöriga vid sidan av verksamheten leda till grönt-kort och handicap 54. 

Från 8 år är nästa steg i utvecklingstrappan våra träningsgrupper där fokus fortsatt ligger på träningsglädje men också på utveckling och att ta sitt gröna-kort och nå handicap 54.

För de barn som når handicap 54 redan som 7-åringar kan utvecklingsgrupp bli nästa steg i utvecklingstrappan.