Golfkul

Vad är golfkul? 

Golfkul är för barn födda år 2011-2013. Barnen får prova på några av golfens slag under lekaktiga former. Detta skall fungera som en introduktion till golfen och framförallt ge dem mersmak inför framtiden. Golfkulkurserna kommer inte handla om golfteknik, utan enbart lek. Ibland missuppfattar en del innehållet i golfkulkurserna, och tror det handlar om utbildning i golfteknik vilket inte är fallet. Anledningen till detta är att barn i denna åldern inte är speciellt mottagliga för tekniska instruktioner.Vid varje tillfälle delas barnen in i grupper om 4-6 barn. Sedan har vi stationer med sving, puttning, chipping och lekar. De roterar mellan stationerna för att ge dem god variation. Mer information ges innan kursstart.

Vem är ledare för golfkul?

Golfkul leds av Ludvig Jexler. Vi försöker att ha samma tränare i grupperna för att barnen skall bli så trygga som möjligt. Har kurserna fler än 6 barn, har vi två ledare då säkerhet är viktig.

Datum och Tid

Kurserna kommer vara på onsdagar och torsdagar beroende på hur efterfrågan ser ut. Grupp indelning sker efter ålder och vi försöker givetvis anpassa oss till era önskemål så gott det går. 

Kursen håller på i 7 veckor på våren och 7 veckor på hösten. 

Vårens kursstart är vecka 15.