Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgrupp A riktar sig till juniorer födda -11 eller tidigare, med HCP 36 eller lägre.

Utvecklingsgrupp B riktar sig till juniorer födda -11 eller tidigare med HCP 37-54.

Vi vill skapa riktigt bra förutsättningar för utveckling och tränar därför två pass per vecka under säsongen. Fokus ligger på att utveckla olika färdigheter som krävs i spelet på banan men också att skapa stabila grunder för fortsatt utveckling i framtiden. Juniorerna skall ha roligt på våra träningar, när juniorerna är på golfklubben skall de känna trygghet, träningsglädje och kamratskap.  

I träningen ingår även individuella pass med tränare vilket är en viktig del i att kunna utvecklas som spelare.

Verksamhet planeras på helår och träning genomförs året runt för de som även vill vinterträna.

Tränare & Kursinformation

Träningsgrupperna leds av vår Head Pro Peter Brattberg. Ytteligare en tränare kommer finnas med på träningarna.

Max antal deltagare är 24 st, 12st/grupp


Krav för att deltaga

  • Att man är född 2011 eller tidigare
  • Hcp 54 eller bättre
  • Medlemskap i Särö Golf Club

Utvecklingstrappan - Fortsättning

Nästa steg i vår utvecklingstrappa är vår juniorelit som också tränar tillsammans med klubbens elitlag. Tränarna gör uttagning till juniorelit och för att kunna bli uttagen skall man ta sig under 15 i handicap.