Träningsgrupp

Träningsgrupp är för juniorer i ålder 8-14 år, födda 2011-2005.

Träningsgrupp är för såväl nybörjare som juniorer med tidigare erfarenhet.

Att ta sitt gröna kort under säsongen är ett naturligt mål för de som ännu ej gjort detta. För de som tagit sitt gröna kort jobbar vi såklart vidare mot fortsatt utveckling och har fokus på att utveckla de färdigheter som behövs komma igång ännu bättre med spelet på banan.

Gruppindelningen görs i första hand utifrån spelnivå och ålder men vi tar självklart hänsyn till era önskemål så långt vi kan.

I träningsgrupperna vill vi ge juniorerna bra möjligheter att utvecklas och finna glädje i golfen. När juniorerna är på golfklubben skall de känna trygghet, träningsglädje och kamratskap. 

* Minimum 1 träning / termin kommer ske på SP54, i samband med måndagsgolfen.

** 
Juniorer från 15 år, födda 2004 och tidigare som är nybörjare rekomenderar vi att börja via våra nybörjarkurser för vuxna. Här kan du läsa mer om våra nybörjarkurser. 

Tränare & Kursinformation

Träningsgrupperna leds av vår Head Pro Peter Brattberg. Vid behov kommer ytteligare ledare finnas med på träningarna.

Max antal deltagare per grupp är 8 st.

Träningen är uppdelad i 7 veckor på våren och 7 veckor på hösten.

Vårträning -> Vecka 15-23 (ej vecka 16-17 pga påsklov och annandag påsk) 

Höstträning -> Vecka 34-40  

* Träningsgrupp är öppet för alla, medlemskap i klubben är inget krav.


Kostnad: Klubbmedlem 1800 kr / Ej medlem i SGC 2500 kr
Valfritt tillägg -> 2x25 min individuell träning +300 kr
                

** Medlemskap i klubben ger möjlighet att spela fritt på båda våra banor vilket ökar möjligheten för junorer att utvecklas inom golfen. Medlemskap ger också juniorer möjlighet att delta på måndagsgolfen, juniorernas egen tävling. Läs mer om medlemskap för juniorer här.  

*** Junior som går in som medlem under året får mellanskillnaden i pris på träningsavgiften för medlem/icke medlem avdraget på medlemskapet.

Utvecklingstrappan - Fortsättning

För juniorer som nått handicap 54 är nästa steg i utvecklingstrappan våra utvecklingsgrupper. Där vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för utveckling och tränar därför två pass per vecka under säsongen. Utvecklingsgrupperna är endast öppna för klubbmedlemmar i Särö GC.

För tjejer från 12 år och uppåt som tar grönt-kort och når handicap 54 men inte vill träna i våra utvecklingsgrupper har vi en separat tjejgrupp som vi kallar tjejsatsningen. Det går även bra att fortsätta träna i denna grupp för de tjejer som ännu inte tagit sitt gröna kort. Här kan du läsa mer om tjejsatsningen.