Regelverk för tävlingspel

1. Definitioner

Tävlingsgreenfee är 250: - för seniorer och 100: - för juniorer.

För parspel gäller ½ tävlingsgreenfee. Tävlingsgreenfee gäller exklusivt tävlingsavgift.

Tävlingsgreenfee betalar spelare från annan klubb vid öppna tävlingar. Tävlingsgreenfee betalar greenfeemedlemmar för allt tävlingsspel samt Parkmedlemmar och Openmedlemmar vid spel på den andra banan och OpenPark.

Gästcheck gäller endast för sällskapsspel.

Sponsorbricka gäller endast för sällskapsspel.

Helgtävling är alla tävlingar som inte är kategoritävling eller Klubbmästerskap.

2. Kategoritävlingar

Juniorgolfen

Samtliga tävlingar är enbart för klubbens medlemmar. Tävlingarna spelas varierat på Parkbanan och Openbanan. Ålderskategori är t.o.m. 21 år.

Veterangolfen

Samtliga tävlingar är enbart för klubbens medlemmar. Tävlingarna spelas varierat på Parkbanan och Openbanan. Ålderskategori är för damer 50 år och äldre och för herrar 55 år och äldre.

Damgolfen

Samtliga tävlingar är enbart för klubbens kvinnliga medlemmar. Undantaget Ladies Invitation där SGC medlemmen bjuder en gäst från en annan klubb. Tävlingarna spelas varierat på Parkbanan och Openbanan. Ålderskategori är 18 år och äldre.

Herrgolfen

Samtliga tävlingar är enbart för klubbens manliga medlemmar. Undantaget Gentlemans Invitation där SGC medlemmen bjuder en gäst från en annan klubb. Tävlingarna spelas i huvudsak på Parkbanan. Ålderskategori är 18 år och äldre.

Helgtävlingar

Några av tävlingarna är öppna för spelare med medlemskap i andra klubbar. Några tävlingar är enbart för klubbens medlemmar. Vid sådan stängd tävling får endast SGC medlemmar delta. 4.

Klubbmästerskap

För att få delta i Klubbmästerskap krävs medlemskap i Särö Golf Club.